« Om bloggerne | Main | Nyt indsatsområde for Projektrådgivningen: Fattigdomsorienteret vækst og civilsamfundets rolle »

01/26/2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Karen Ingrid Schultz

Hvis vi som ngo'er har en rolle at spille på Danish Business Days må det være at tale for arbejdstagernes rettigheder - f.eks. at der etableres forsikringsordninger - pensionsordninger, syge- og ulykkesforsikring, og at sikre de ansatte tilladelse til at organisere sig.
I øvrigt mener jeg det helt store problem for fattigdomsbekæmpelsen er det lave produktivitetsniveau i landbruget, hvor en væsentlig problematik i mange familier i Afrika er, at mænd og kvinder ikke samarbejder om familiens velfærd. Hver for sig kører de et taktisk spil for at kunne råde over så meget som muligt af indkomsten. Med mere tillid kunne de lægge kræfterne sammen. Et fremragende projekt blev præsenteret af Linda Mayoux på et seminar i efteråret arrangeret af Kønsnetværket og Forum for Mikrofinans opsparing og lån baseret på en fælles målsætning mellem mand og kone i familien. Jeg har også hos DUFAs samarbejdspartner i Uganda oplevet lignende gode eksempler på samarbejde mellem mænd og kvinder.
Økonomisk vækst og heraf følgende lønarbejde etablerer ikke automatisk velfærd i familierne . Aftaler i familierne og dernæst forsikrings- og velfærdsordninger for de problemer der rækker ud over familiens rækkevidde kan blive en mere velfærdsorienteret og kooperativ vej fremad for ngo'er end mikrofinans som det hidtil ofte har været forstået, hvor det snarere har været en bankstrategi.
Karen Ingrid Schultz

The comments to this entry are closed.